روز بعد از پایان نمایشگاه

جمع‌آوری غرفه‌های پنجمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران

طبق اعلام قبلی ستاد برگزاری نمایشگاه غرفه‌داران در روزهای شنبه و یکشنبه ۷ و ۸ بهمن‌ماه از ساعت ۹ الی ۲۲، برای جمع‌آوری غرف خود فرصت دارند. بر همین اساس از امروز تخریب و جمع‌آوری غرف شروع شد.

طبق اعلام قبلی ستاد برگزاری نمایشگاه غرفه‌داران در روزهای شنبه و یکشنبه ۷ و ۸ بهمن‌ماه از ساعت ۹ الی ۲۲، برای جمع‌آوری غرف خود فرصت دارند. بر همین اساس از امروز تخریب و جمع‌آوری غرف شروع شد.

در فاصله‌ی کمتر از ۲۴ ساعت، تمام شکوه و جذابیت نمایشگاه تبدیل به تلی از چوب و دور‌ریزهایی شده‌است که شاید به زحمت بتوان آثاری از ۴ روز برگزاری نمایشگاه در آن یافت. این‌هم بخشی از نمایشگاه است و هرچند مانند قسمت‌های دیگر آن جذاب و زیبا نیست اما ناگزیر، راه گریزی هم از آن نیست.

پس از پایان نمایشگاه، عوامل ستاد برگزاری هم‌چنان حضوری فعال داشته و تا پایان جمع‌آوری غرف در محل برگزاری ناظر بر اتفاقات هستند. گفتنی است غرفه‌هایی که تخریب و جمع‌اوری آنها به محیط نمایشگاه آسیب برساند و یا در مهلت زمانی مشخص شده کار خود را پایان ندهند، از دید ستاد برگزاری تخلف کرده و مشمول جریمه‌های معین شده در مقررات نمایشگاه خواهند شد.

امید که چنین پیش‌آمدی را شاهد نباشیم.

www.agricultech.com

https://t.me/agricultech5

www.instagram.com/agricultech