اخبار روز ۱۳۹۳/۹/۲۶

پوستر دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران رونمایی شد

پوستر نمایشگاه

عصر امروز با حضور نمایندگان انجمن های برگزار کننده دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی از پوستر این دوره رونمایی شد.