اخبار روز ۱۳۹۴/۱۱/۱

رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود:

کشاورزی ایران نیازمند کود های نوترکیب و سموم نسل جدید است

سیدمهدی حسینی یزدی روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،موفقیت برجام را به عنوان راهی تازه برای گشایش بانکی و ورود کود، سموم و بذر با کیفیت از شرکت های اصلی دانست و افزود: اکنون پس از لغو تحریم ها ، برندهای اروپایی و امریکایی که در تولید سم و و کود حرفی برای گفتن دارند و به منزله تولید کننده اصلی محسوب می شوند، ارتباط برقرار خواهد شد و به تدریج بازار کشور از محصولات چینی و هندی تهی می شود.