اخبار روز ۱۴۰۰/۱۰/۶

گزارش خبری

برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن سم و کود ایران

در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن سم‌‌‌‌ و کود ایران و قرائت گزارش سه ساله توسط رئیس انجمن در محل ساختمان مرکزی اتاق ایران، با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره، نتایج زیر رقم خورد:

سید مهدی حسینی یزدی از شرکت رویال ساکار تجارت حائز ۹۷ درصد آرای کسب شده در دو بخش سم و کود شد.