اخبار روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

گزارش ویدیویی

انجمن‌ها و سازمان‌های حامی نمایشگاه معرفی شدند

هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران از تاریخ ۲۸ دی‌ماه تا ۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در مجتمع نمایشگاهی گفتگو از ساعت ۱۴ تا ۲۰ با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی با حمایت سازمان‌ها و انجمن‌های زیر برگزار خواهد شد.

در هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی

سفیر دوستی نمایشگاه معرفی شد

با توجه به شعار نمایشگاه سال جاری: رونق کشاورزی، توسعه پایدار

حامی طلایی هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

شرکت کشاورزی حاصل نوین شما را به بازدید از نمایشگاه دعوت می‌کند

شرکت کشاورزی حاصل نوین، حامی طلایی هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت می‌کند.