گزارش ویدیویی

انجمن‌ها و سازمان‌های حامی نمایشگاه معرفی شدند

هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران از تاریخ ۲۸ دی‌ماه تا ۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در مجتمع نمایشگاهی گفتگو از ساعت ۱۴ تا ۲۰ با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی با حمایت سازمان‌ها و انجمن‌های زیر برگزار خواهد شد.
- وزارت جهاد کشاورزی
- سازمان حفظ نباتات
- انجمن واردکنندگان سم و کود ایران
- انجمن واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران
- سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- انجمن علمی بذر ایران
- انجمن حشره‌شناسی ایران
- انجمن علوم علف‌های هرز ایران
- اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران
- انجمن ارگانیک‌ ایران
- موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور
- اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه پزشکی ایران
- ستاد اجرایی استدیو اثنا