در هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی

سفیر دوستی نمایشگاه معرفی شد

با توجه به شعار نمایشگاه سال جاری: رونق کشاورزی، توسعه پایدار

در راستای اعتلای سطح دانش کشاورزی و مسوولیت اجتماعی، امسال مجموعه‌ای از گفتگوهای زنده از اینستاگرام نمایشگاه پخش خواهد شد.
جناب آقای حسین شیخ سفلی از مشاوران بنام حوزه کشاورزی به عنوان سفیر دوستی نمایشگاه امسال جهت اجرای این گفتگوها و انتشار اخبار این رویداد انتخاب شده‌اند.