در گفتگوی رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود با ایسنا بیان شد.

افزایش هزینه برای تولید کنندگان و وارد کنندگان سموم کشاورزی یعنی افزایش هزینه های کشاورز

سید مهدی حسینی یزدی، رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود اعلام کرد: باید این موضوع در سازمان حفظ نباتات و سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی جا بیافتد که با گرفتن پول های هنگفت و افزایش 120 درصدی هزینه ثبت یک سم، نمی توان امیدوار بود حتی در صورت حل مشکل تحریم ها و باز شدن بازار کشورهای اروپایی، سم های با کیفیت بالا و اروپایی به کشور وارد شود، چرا که اگر در گذشته ثبت یک سم حدود 17 میلیون تومان هزینه داشت امروز این هزینه به بیش از 40 میلیون تومان رسیده است.

حسینی یزدی با تاکید بر اینکه دولت باید این هزینه ها را کاهش دهد تا سم خوب و با کیفیت وارد کشور شود، تصریح کرد: از سوی دیگر دولت برای سموم تکنیکال لیتری 2000 تومان و برای سموم وارداتی لیتری 700 تومان عوارض از واردکنندگان می گیرد و مشخص نیست که از طرفی مسئولان می خواهند هزینه های تولید را برای کشاورزان کاهش دهند و از سوی دیگر با گرفتن این هزینه های اضافی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کود و سم باعث افزایش هزینه تولید برای کشاورزان می شوند از سوی دیگر ارز مبادله ای را برای سموم حذف شده و ارز را آزاد کرده اند اما نهایتا کشاورزان هستند که پرداخت کننده این هزینه های اضافی هستند.

برای مطالعه مشروح این خبر به وبسایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مراجعه نمایید.