ساعت بازدید نمایشگاه ششم

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران، از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷ در مجتمع نمایشگاهی گفتگو آماده پذیرش بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود.


ساعت بازدید: ۱۴ الی ۲۰