پایان پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

نقطه سر خط...

سرانجام پس از چهار روز شور و هیجان، پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران به پایان رسید.

سرانجام پس از چهار روز شور و هیجان، پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران به پایان رسید.

بی‌تردید اجرای چنین رویدادی یک‌سال برنامه‌ریزی و ماه‌ها تلاش و کوشش را می‌طلبد. پیشرفت‌ها در کنار کاستی‌ها خود را نمایان می‌سازد و انگیزه‌ای می‌شود در راه رفع نواقص موجود برای رویداد بعد. لبخند رضایت غرفه‌داران و مخاطبان رویداد خستگی این مدت را به غرور و افتخاری بزرگ از میزبانی بهترین‌ها، بدل می‌نماید. امید که همچون گذشته لایق این لبخند باشیم.

۵ سال گذشت از روزی که اول‌بار قدم در این مسیر نهادیم. پیش‌روی خود، ایستادن در قله‌های موفقیت را در کنار مخاطبان عزیزمان دیده‌ بودیم. امید آن داریم تا حمایت و هدایت ایشان را همچنان به‌عنوان پشتوانه‌ی خود داشته‌باشیم.

از فردا روزشمار رویداد برای رسیدن به ایستگاه ششم به شماره خواهدافتاد.

www.agricultech.com

https://t.me/agricultech5

www.instagram.com/agricultech