در ساعات پایانی نمایشگاه

اهدای گلدان به غرفه‌ها از جانب ستاد برگزاری

ستاد برگزاری در ساعات پایانی نمایشگاه به هر یک از غرف حاضر، یک گلدان به‌عنوان یادگاری اهدا می‌نماید.

یکی دیگر از کار‌های انجام شده در نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران تهیه‌ی گلدان‌هایی توسط ستاد برگزاری است که در راستای نیل به دو هدف صورت می‌گیرد. این دو هدف عبارتند از اهمیت به گسترش فرهنگ گسترش و حفظ فضای سبز پیرامون خود و دیگران و همچنین آراستن فضای نمایشگاه.

چند سالی است، ستاد برگزاری در ساعات پایانی نمایشگاه به هر یک از غرف حاضر، یک گلدان به‌عنوان یادگاری اهدا می‌نماید. به امید روزی نشسته‌ایم که گسترش و حفظ فضای سبز پیرامونمان از اولویت‌های زندگی هر یک از ما باشد. 

www.agricultech.com

https://t.me/agricultech5

www.instagram.com/agricultech