ردپای مهرورزی در پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

غرفه‌ای که ناشر محبت در نمایشگاه امسال شد

شرکت مشکفام فارس در نمایشگاه امسال، با رویکردی متفاوت و تحسین بر‌انگیز، فضای مربوط به غرفه‌ی خود را به دو مؤسسه‌ی خیریه‌ی «بچه‌های آسمان» و «مهر گیتی» اختصاص داده‌است.

چه زیبا و شیرین است، وقتی در هر زمان و مکانی سخن از محبت و حس والای انسان‌دوستی به میان ‌آید. بر خود می‌بالیم که چنین اتفاق پر‌مهری را در نمایشگاه امسال به نظاره نشسته‌ایم.

همان‌گونه که می‌دانید شرکت مشکفام فارس در نمایشگاه امسال، با رویکردی متفاوت و تحسین بر‌انگیز، فضای مربوط به غرفه‌ی خود را به دو مؤسسه‌ی خیریه‌ی «بچه‌های آسمان» و «مهر گیتی» اختصاص داده‌است. شرکت مذکور علت این تصمیم را پیمودن مسیر تغییر به سوی مهرورزی در راه سازندگی مناطق محروم میهن عزیزمان و تقسیم محبت با بچه‌های بی‌سرپرست اعلام نمودند. که نگاهی اینچنین در فرصت محدود حضورمان در پهنه‌ی زندگی نهادینه شود.

www.agricultech.com

https://t.me/agricultech5

www.instagram.com/agricultech