امکانات رفاهی در پنجمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران

طعم کافی به دور از هیاهوی رویداد

در اوج هیاهوی برآمده از مرور زمان در گذر قدم‌های مخاطبان رویداد، با طعم کافی، حس متفاوتی را با ما تجربه نمایید. در سومین طبقه، سالن آفتاب، پذیرای قدومتان هستیم.

به آرامشی در خور شأن و مقام مخاطب رویدادمان اندیشیده بودیم تا بستری فراهم نماییم به پاس قدردانی از حضور گرم و سرشار از شور و هیجانی که هر سال دل‌گرمی ما را در ادامه‌ی مسیرمان دوچندان می‌نماید.

در اوج هیاهوی برآمده از مرور زمان در گذر قدم‌های مخاطبان رویداد، با طعم کافی، حس متفاوتی را با ما تجربه نمایید.

ما در ستاد برگزاری نمایشگاه با تمام وجود، از میهمانان رویدادمان دعوت می‌نماییم تا چندی را در محیط مهیا شده به تجدید آرامش قوای خود بگذرانند.

در سومین طبقه، سالن آفتاب، پذیرای قدومتان هستیم.