نایب رییس انجمن واردکنندگان سم وکود ایران:

استفاده بی رویه از سم آینده جامعه تهدید می کند

محسن احمد مخبری گفت:" زمانی که موضوع سلامت جامعه و آینده مردم مطرح باشد هیچ موضوع دیگری اهمیت نخواهد داشت."

نایب رئیس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران در گفت و گو با ستاد اطلاع رسانی اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق گفت:" با توجه به اینکه موضوع سلامت و آینده زندگی مردم در جامعه اهمیت زیادی دارد هماهنگی بین سه انجمن صورت گرفت که بنا شد تا فضایی ایجاد شود تا کارشناسان و خبرگان این حوزه دور هم جمع شوند و اطلاعاتی را در اختیار مردم و مصرف کنندگان سم و کود قرار دهند بلکه تغییری در مصرف این مواد صورت گیرد و بتوانیم مواد غذایی در آینده داشته باشیم که از سلامت بیشتری برخوردار باشد."

محسن احمد مخبری

وی درباره نقش نهاده های کشاورزی در سلامت مردم و جامعه گفت:" متاسفانه در کشور ما مواد شیمیایی بی رویه مصرف می شود. برخی از این سمومی که در کشورمان مصرف می شود در دنیا مصرف آن منسوخ شده است. استفاده از این سموم سلامت محصول را با خطراتی روبرو می سازد و در صورتی که محصول سالمی در اختیار مردم قرار ندهیم سلامت جامعه را متعاقب آن تهدید خواهیم کرد."

وی ادامه داد:" در حال حاضر در دنیا سمومی وجود دارند که استفاده حداقلی از آنها بهره وری حداکثری دارد و در صورتی که این سموم جایگزین سمومی شود که امروز در ایران مورد استفاده قرار می گیرد می توانیم امیدوار باشیم سلامت محصولات حفظ خواهند شد."
نایب رییس انجمن واردکنندگان سم وکود ایران در پایان درباره همکاری انجمن‌های وارد کننده و تولید کننده سم و کود گفت:" نیاز جامعه امروز ما بر می تابد تا به این سمت حرکت کنیم که سلامت غذا حفظ شده و کیفیت محصولات ارتقا یابد. به همین منظور انجمن‌های حاضر در این حوزه با برگزاری جلسات مختلف تصمیم گرفتند سلامت جامعه و فرزندانمان و آیندگان که اولویت قرار دارند، مدنظر قرار دهند و با برگزاری اولین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی بهترین راه و کوتاه ترین راه برای تحقق این هدف را انتخاب کردند. بدون شک در این نمایشگاه همه اهالی این حوزه حضور خواهند داشت و اطلاع رسانی که در این زمینه صورت خواهد گرفت و افزایش شناخت را به همراه خواهد داشت و این موضوع می تواند کاهش مصرف سم های غیر زیان‌بار برای انسان و افزایش سلامت مردم را در بر داشته باشد."