رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایران:

تحریم رفت، کود با کیفیت می آید

با پایان تحریم‌های اقتصادی، رقابت میان تولیدکنندگان و واردکنندگان کود وارد فاز شفاف‌تر و کیفی‌تری خواهد شد.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) درباره چشم‌انداز بازار کود کشور پس از پایان تحریم‌های اقتصادی از امروز 27 دی‌ماه گفت: اگرچه مؤسسه به‌عنوان مرجع کنترل کیفیت و ثبت می‌کوشد در تقاضای ثبت از برندهای مختلف، صرفاً ملاحظات کیفی را مدنظر قرار دهد، اما از آنجا که شرایط تحریم باعث می‌شد تا برخی واردکنندگان برای واردات کود از اروپا یا آمریکا از طریق واسطه‌ها آنها را دور بزنند و این بر قیمت تمام‌شده محصول اثر محسوسی می‌گذاشت؛ لذا با پایان تحریم‌های اقتصادی رقابت شفاف‌تری از امروز میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان پدید می‌آید.

وی در عین حال در پاسخ به آن دسته از شبهات که پیرامون جانبداری او از واردکنندگان صورت می‌گیرد، افزود: تا قبل از آیین‌نامه جدید( آیین نامه ثبت و کنترل کیفی کود در کشور)، هیچ ضابطه متقنی برای ارزیابی کیفی کودهای مصرفی اعم از وارداتی و داخلی نبود؛ اما از آنجا که استاندارد کود در داخل اجباری نیست، شرایط آشفته‌ای در بازار بروز می‌کند.

بازرگان خاطرنشان کرد: در واقع با این آیین‌نامه فقط خط‌کشی برای تفکیک کود کیفی از بی‌کیفیت تعیین شد تا در حق مصرف‌کنندگان که کشاورزان هستند، تعمدی یا سهوی اجحاف نشود.

وی بخشی از شبهات پیش‌آمده را ناشی از این سوءتفاهم دانست که وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسیده از میان کودهای مردودشده بیشتر آنها داخلی یا خارجی بودند، وی پاسخ داده است کودهای داخلی!

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی ادامه داد: این در حالی است که الزاماً این رد شدن ناشی از تعمد تمام تولیدکنندگان داخلی در رعایت شاخص‌های آیین‌نامه نبوده است، کمااینکه برخی با آگاهی از معیارها به رفع ایرادها مبادرت ورزیدند.

 

خط‌کشی سخت‌تر، به نفع تولید کودهای مرغوب

بازرگان با اشاره به اینکه با توجه به برخورداری برخی کودهای وارداتی از کشورهای مبداء دارای استاندارد، امکان پذیرش آنها بیشتر مورد تأیید بوده است، تصریح کرد: اما این امر به معنای این نیست که کود وارداتی در هر حالت عزیزتر از کود داخلی است و این مؤسسه صرفاً با اختصاص خط‌کشی سخت‌تر، به ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان مسئول داخلی مبادرت ورزیده است.

وی یادآور شد: کمااینکه در سخنرانی‌ها نیز اگر مخاطب ما کشاورزان باشند، صرفاً آنها را به استفاده از کودهای استاندارد و دارای ثبت ترغیب می‌کنیم و هنگامی که مخاطب ما واردکنندگان یا تأمین‌کنندگان کود باشند، آنها را به ارتقاء کیفی کودهایی که سلامت محصولات و تولیدات کشاورزی به آنها بستگی دارد، فرا می‌خوانیم.

بازرگان با بیان اینکه این مؤسسه خود را مرجع مدافع حقوق مصرف‌کنندگان کود که جامعه کشاورزی هستند، می‌داند، تأکید کرد: لذا مقابله با هرگونه منافذ فرار قانونی از رعایت حقوق کشاورزان وظیفه ماست، کمانیکه اخیراً یک کارگاه بسته‌بندی کود در البرز شناسایی شد که کودهای نامرغوب را داخل پاکت‌های وارداتی تخلیه می‌کرده یا برخی کودهای نامرغوب را در کیسه برندهای دارای کود خوش‌نام تخلیه می‌کرده است.